אנציקלופדיה קבלית Wiki
Advertisement

"קבוצה" היא בעצם חיבור בין שני כוחות, הכוח המשותף שלנו והכוח העליון. הכוח המשותף שלנו נבנה על אהבת חברים שכל אחד מוותר, עובד עם האגו שלו שמתעלה מעליו, ומתחבר באותו ניצוץ שיש לו עם האחרים. ואז אנחנו בכוח המשותף שלנו מתחברים עם אותו כוח שנקרא "אני ראשון ואני אחרון", הכוח העליון, אח"פ דעליון. ונכללים בו, נדבקים בו, מתדבקים בו כך עד שנכנסים לעיבור.

ההגדרה היומית 28.11.11


רק דרך הקבוצה, זה כל העניין. אם אתה לא יכול להגיע להרגשת השלמות שאתה מקבל מהעליון, זה הקבוצה והמורה, אז אתה תמיד נמצא כמו איזו חתיכת עץ בים, נזרק על ידי הגלים לכאן או לכאן.

ʺקבוצהʺ היא מה שכבר קיים בפני עצמו, זהו כבר מנגנון רוחני, מבנה רוחני, גוף רוחני.

Advertisement