בחירת גרסאות להשוואה: יש לבחור את הגרסאות שברצונך להשוות ולאחר מכן להקיש על Enter או ללחוץ על הכפתור שלמטה.
מקרא: (נוכחית) = השוואה עם הגרסה הנוכחית, (קודמת) = השוואה עם הגרסה הקודמת, מ = עריכה משנית.

  • נוכחיתקודמת 07:40, 2 בדצמבר 2011109.186.22.68 תרומות 1,163 בתים +1,163 יצירת דף עם התוכן "כתוב בספר חזון אי"ש: "מדת האמונה היא נטייה דקה מעדינות הנפש" לאף מלה כאן אין צביון גשמי חזק. ..."
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.