אנציקלופדיה קבלית Wiki
Advertisement

כתוב בספר חזון אי"ש: "מדת האמונה היא נטייה דקה מעדינות הנפש" לאף מלה כאן אין צביון גשמי חזק. כך כמדומני הוא מתחיל את הספר שלו, "אמונה וביטחון". מה זה נטייה דקה מעדינות הנפש? מה זה נטייה דקה? אני לא יודע. עדינות הנפש, איזה נפש ואיזה עדינות?

 ז"א עד כמה אני משתדל בצורה בלתי תלותית, לא להיות מעורב עם כל התכונות שלי, ולהיכנס לתוך ההרגשה המשותפת של אותם אנשים שמתחברים, אני רוצה להרגיש את החיבור הפנימי שביניהם. "בתוך עמי אנוכי יושבת". אני רוצה שם לגלות את השכינה, את השוכן, והוא נמצא בתוך הכּלל, בתוך הקבוצה שהולכת להתחבר. אולי הם לא כל כך מרגישים את זה, כמו התלמידים של רבי יוסי בן קיסמא, ולא כך כך מבינים בשביל מה ולָמה הם עושים, אלא אמרו להם לעשות והם עושים.
Advertisement