אנציקלופדיה קבלית Wiki
Advertisement

ʺופרʺח מטה אהרוןʺ, אלה תכונות הבינה, ʺאהרוןʺ, וʺמשהʺ, שביררו שאת רפʺח אפשר לתקן, וזה נקרא ʺפרʺח מטה אהרוןʺ, ואת לʺב האבן צריך לצמצם. וכל חרטומי מצריים שגם להם היה מטה, לא יכלו לעשות. וגם אחר כך במדבר, שפרʺח מטה אהרון, שהוא מי שהיה צריך להיות המנהיג, אז דווקא מטה אהרון פרח, מי שיודע ללכת ממטה למעלה, רק בדחייה, באמונה למעלה מהדעת, ולא למשוך את אור החכמה ממעלה למטה.

Advertisement