להיות חופשי ברוחניות, פירושו להיות חופשי לבחור להידמות לבורא, להיות במצב של "חפץ חסד" - להיות מסוגל להתעלות מעל האגו שלי, לא לרצות דבר לעצמי, ולהרגיש בזה שלמות. זהו מצב שבו אני נמצא מעל האגו שלי ויכול לעשות חשבון אמיתי בין הרצון לקבל לבין הרצון להשפיע

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.