אנציקלופדיה קבלית Wiki
Advertisement

קודם כל צריכים לברר ולהבדיל בין ל"ב האבן לקליפות. לקליפות יש ד' עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשיה, כנגד ד' עולמות דקדושה, גם כן אצילות, בריאה, יצירה, עשיה. שקליפה שנמצאת כנגד הקדושה היא עוזרת להבין ולעורר את האדם לקדושה. זה "עזר כנגדו", מה שאנחנו לומדים. מה שאם כן, לב האבן זה אותו הרצון שבכל פעולה ופעולה, שאנחנו לא מסוגלים לעבוד עימו. הוא יסוד של הנברא, מלכות דמלכות. בעולם אין סוף יש לנו דרגות שורש, א' ,ב', ג' ודרגה ד'. דרגה ד' של [רצון לקבל] יש בה כל מיני תכונות האור שנכנסות לתוך הרצון לקבל ואז יש לנו שורש, א', ב', ג', תכונות האור שנמצאות בבחינה ד'. בבחינה ד' של הד' שהיא לא יכולה להתכלל עם שום תכונת האור, היא נמצאת כמו שהיא. ואחר כך היא הופכת להיות ללב האבן, לא יכולה להתכלל עם תכונות ההשפעה מצד אחד. מצד שני, חייבת להיות תכונה שלא תתכלל עם תכונת ההשפעה, כי אם תתכלל עם כל תכונת ההשפעה, כל תכונת הקבלה, אז מה יישאר מקבלה. זאת אומרת, צריכה להיות תכונת ההשפעה נקיה, תכונת קבלה נקיה, והיתר ביניהם. צריך להיות יסוד של אחד ויסוד של השני בצורה טהורה, כמו שהם. ולכן זה קיים. קיים עניין של כתר דכתר ומלכות דמלכות. הם לא יכולים להתכלל זה מזה, לא מכירים, לא מרגישים זה את זה כביכול. בכתר זה לא בדיוק כי הוא ברא את יש מאין. אבל הנברא שמגלה את הרצון לקבל שנקרא לב האבן, מלכות דמלכות, שם הוא לא יכול לתקן שום דבר, אין התכללות, על ידי מה לתקן ? אני ברצון הזה אף פעם לא יכול להרגיש שום שייכות להשפעה. אז אין לי מה לעשות עמו. אלא מה עושים? חותכים ללא טיפול. וזה אבל מצד אחד, מצד שני זה היסוד, שאם אתה לא מתחיל ממנו והלאה לברר, אין לך בדיוק אותה המדרגה שממנה אתה מברר. לכן אחרי שמגיע האור מהכתר ונותן תכונות של חכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, לא נכנס למלכות. זה נקרא יום השמיני. הכתר לחוד ומלכות לחוד. ואז עושים ברית. שמתיקון זה והלאה נקרא כבר מה שכל הפעולות יכולות להצטרף לקדושה.

קבלה לעם 3-10-12 שעור שלישי

אנחנו מסוגלים להרגיש, להבין, את כל מה שהאור הכניס למלכות וממנו מלכות התרשמה ובעצמה רוצה בחזרה להגיב נכון,ומסוגלים לבקש כוח, לבצע פעולה ולהתאחד בה ולשייך את זה לעליון. אבל אם אני אעשה פעולות ברצון לקבל דבחינה ד' ממש, אילו פעולות הן יהיו? למה אני לא מסוגל לברר אותן?

אורות החכמה שמגיעים, הם מבררים לאט לאט, וזה קורה עם כל אחד. הם מבררים שכבות אחר שכבות ותמיד בי-ה-ו-ה. ולכן כל הניצוצין האלה הם גם בי-ה-ו-ה. יש סך הכל שלוש מאות ועשרים שʺך ניצוצין. אתה יכול לברר מהם רק רפʺח ניצוצים, ולʺב אתה לא מסוגל. לשם מגיעה כזאת הבחנה, שאתה לא מסוגל לעשות אותה ואתה מסכים עם זה, אתה מברר רפʺח ניצוצים ולʺב אתה משאיר.

Advertisement