אנציקלופדיה קבלית Wiki
Advertisement

אני רואה שבזה אני גמור ולא יכול לעשות יותר כלום, אפילו מרגיש דחייה. ואם אני מרבה במתנות, אני מרגיש שנאה, זה מאוד קשה. ואת כל זה אני צריך לראות ככרוז שמתגלה כדי שאני אגלה בקשה לבורא, שיעזור לי, שיעשה לי כוונה על מנת להשפיע.

13.3.2013 הכנה

Advertisement