אנציקלופדיה קבלית Wiki
Advertisement
  • הגדרה בתעʺס חלק ט', בעמוד תתכʺד, שאלה י') מהו בוצינא דקרדינותא.ʺ ʺבוצינא דקרדינותא: יוד)

בוצינא, פירושו נר.

קרדינותא פירושו חושך.

כלומר, נר המאיר מבחינת החושך שבו. שזה רומז על המסך המתוקן בנקודת המלכות , הסובלת בתוכה את כח הצמצום שעם המסך הזה היא מעלית אוʺח וממשיכה ומלבישה את כל האורות שבפרצוף.

כנודע. ושורשה של הבוצינא דקרדינותא, הוא מבחינת נקודה תחת יסוד דזʺא, שנקראת עטרת היסוד. כנודע.

אמנם בשעת הגדלות דזʺא, נבחן מקום הבוצינא דקרדינותא, במקום פי החזה דזʺא. וטעם הדבר הוא, כי בעת גדלות מתעלים חגʺת ונעשו לחבʺד, ונהʺי לחגʺת, ויוצאים בו נהʺי חדשים.

ואז נמצא שהיסוד עלה ונעשה ממנו שליש עליון דתʺת.

ואז נמצא נקודת המלכות הדבוקה בהיסוד, שם בסיומא של היסוד, שהיא עומדת בפי החזה.ʺ ----------זה כמו שאנחנו מדברים על זה שאחר שהאדם מצמצם את עצמו אחרי הצמצום נפתח לו חלל חדש, עליון, ושם הוא מתחיל להרגיש את מציאותו, וחיים חדשים.

במשהו אפשר להגיד שזה דומה לנר מהחושך, שמאיר מתוך זה שנחשכה המלכות, מבחינתה הקודמת, ונפתחה לאור החדש, להגדרה אחרת של האור.

10.2.13 שעור ראשון

Advertisement