אנציקלופדיה קבלית Wiki
Advertisement

אור זה מוח וכוח עליון שפועל עליי ומברר אותי. אם אנחנו לא מדברים על העליות, אין עליון, אז האדם בונה לעצמו איזו דמות להשתחוות לה ולהתפלל אליה שיהיה לו טוב. זה מה שהוא חושב. אם אנחנו מדברים על עליון, שאליו אנחנו רוצים לעלות, אז אנחנו כבר צריכים את הכוחות שלו, שיברר אותנו, שיעלה אותנו, שיעשה עלינו כל מיני פעולות. אבל אנחנו צריכים לברר מה אנחנו רוצים. התפילה צריכה להיות החיסרון הבירור. זו כל העבודה שלנו. הבעיה היא שאנחנו חושבים שמלבד הבירורים שלנו, גם הביצוע עלינו, וכאן כל הכישלון. אני לא מודע לזה שאני צריך לברר, לברר ושוב לברר, ואז מכאן והלאה הוא צריך לבצע. זה נקרא "מחצית השקל". "כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך, עשה". זה בסך הכול מה שאנחנו צריכים לעשות בקבוצה, אין יותר. דבר ראשון, גדלות דעליון. דבר שני, שפלות עצמי. דבר שלישי, גדלות המטרה. ואז לפי זה אני פועל. שלושת הדברים האלה, גדלות הקבוצה, שפלות עצמי וגדלות המטרה, צריכים להגיע דרך הקבוצה. זה נקרא "ישראל, אורייתא, קודשא בריך הוא".

קבלה לעם 9-10-12 שיעור תע"ס


נראה לי שבזמן השיעור הכי טוב לתאר את הטקסט של הפתיחה ושל תעʺס, כחוקים שקיימים בקשר בינינו. כרשת שקושרת בינינו, מדובר בכלים, ועד כמה שהיא מסוגלת להפעיל את עצמה להשפעה, אז מדובר באורות. במאמץ של הרשת הזאת לסדר ביניהם יחסי השפעה, הזרם שמתחיל לזרום בתוך הרשת הזאת, הוא נקרא ʺהאור העליוןʺ, גילוי הבורא. מאיפה בא הזרם הזה? יש מקור יותר עליון שאנחנו לא מכירים אותו, אבל במידת המאמצים שלנו להתחבר, אנחנו מזמינים משם הקרנה. אם מדובר על מערכת, אז הייתי אומר ʺהשראהʺ. אז אנחנו מזמינים את הדברים האלה. נניח שיש איזה מגנט ויש סליל, סתם סליל, אין בו כלום, אפילו לא חוט או סליל, ואם הוא עובר בשדה מגנטי, אז בו מגלים את ההשראה, זרם, חשמל, האלקטרונים זזים. אז כך גם אנחנו. אם אנחנו מגלים מעצמנו איזו תנועה פנימית, אז מתוך זה אנחנו מגלים השראה, זרם בינינו, שנקרא ʺהאורʺ. האור הזה לא בא מבחוץ, מבחוץ באה איזו השפעה כביכול, אבל אנחנו מגלים תופעה פנימית, שה[אלקטרונים] שלנו זזים בהתאם למשהו, וזה נקרא ʺהאורʺ. זאת אומרת, האור זה תופעה בתוך הכלים ושייך לכלים, אבל במידת ההשתוות עם מקור חיצון. ואז האור שבנו, שבתוך הכלים, נותן לנו את דמות הבורא. ומה שמחוץ לנו, זה עצמותו, הוא מנותק, עליו אי אפשר לדבר כלום. אנחנו רק נמצאים בתוך הכלים שלנו, ומה שמתגלה בהם בצורת ההשראה.

7.8.2013 שיעור תע"ס

Advertisement