אבן מאסו הבונים, הייתה לראש פינה" מי שבונה נקרא "בן". "אבן מאסו הבונים" כלומר, שלא רצו להשתמש בלב האבן ואז הגיעו למצב שמתגלה המלכות הזאת שהיא "ראש פינה". "וזה אמרו "ט"ס דא"א ורישא עלאה דלא אתיידע, לעילא מכלהו, היא בחינת העתיק" דהיינו כמבואר, שא"א וכל ד' לבושיו: או"א וזו"ן," שכולם עובדים לפי צמצום ב' כבר. "נחשבים להתפשטות הט"ס תחתונות שלה, והיא כתר להם. כנ"ל." היא, המערכת של צמצום א', מנהלת את כל המערכות של צמצום ב', שעד כמה שאפשר בהתכללות של מלכות בבינה, שחלילה לא תהיה שוב שבירה, אלא הכל יהיה בהתכללות ברצון להשפיע, כל הזיווגים האלה יתקיימו. ואז כשהתחתון יעשה כל מה שהוא מסוגל לעשות, בהתכללות עצמו בבורא, או אדם בקבוצה, במערכת ההשפעה, זה נקרא "שמלכות נכללת בט' ראשונות". ואם חוץ ממלכות עצמה שהיא נכללת בט' ראשונות, את עצמותה היא משאירה למטה, "לב האבן" זה נקרא, כמו שכתוב "אבן מאסו הבונים" שלא נוגעים בה, אז מתגלה המלכות דצמצום א', אחרי כל התהליך הזה.קבלה לעם 10-10-12 שעור תע"ס

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.